לקוחות שלנו ארגונים שבחרו לייעל את תהליך הרציפות התפקודית בשגרה ובחירום.

משרד הביטחון

משרד הביטחון

חברה עוסקת בייעוץ ביטחוני למשרד הביטחון בכלל זה רשות החירום הלאומית בתחום רציפות התפקודית של הארגון.
פיקוד העורף

פיקוד העורף

חברה מבצעת פעילות במקביל לפיקוד העורף ורח"ל ברשויות המקומיות ובארגונים וכלל זה ביצוע פילות להתקנת מערכת MyCity למחוז צפון בפקע"ר
המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי

הכנת המוסד לביטוח לאומי ברמת קציני הביטחון של המוסד, בעלי התפקידים במחלקת הביטחון והשתלמות למנהלי הסניפים בנושא היערכות למצבי החירום בהתאם לתרחישי הייחוס. השתלמויות למספר ימים ברמת ממונה הביטחון בכל הסניפים בארץ כתיבת תפיסת ההפעלה ועקרונות לפעילות המוסד לביטוח לאומי בחירום ביצוע משחקי שולחן (מפה) ברמת המנהלים בהתאם לתרחישי הייחוס -גיבוש תמונת המצב וביצוע הערכת מצב באירוע משברי או אירוע מלחמתי.
רשות המיסים

רשות המיסים

כתיבת תפיסת היסוד לרשות המסים על כל חטיבותיה, קביעת הנחות היסוד להפעלת הרשות והנחות העבודה בהתבסס על תרחיש הייחוס. v רשות המים – ייעוץ בטחוני לרשות המים, בניית תרחיש הייחוס בתחום הסייבר, היערכות רשות המים בנושא ניהול ושליטה ברמת ההנהלה והמטה והשתלמויות למנכ"לי התאגידים, למהנדסים ולממונה ביטחון מים בתאגידים וברשויות המקומיות.
משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון

השתלמות בנושא הפעלת מהנדסים לסקר מיון מבנים של משרד הבינוי והשיכו.
כיבוי והצלה

כיבוי והצלה

ליווי וחניכה של בעלי התפקידים בארגון במחוז הגליל, העברת הדרכות והשתלמויות בנושא פיקוד ושליטה באירוע רחב היקף ובמצב חירום מתמשך. הכנת המטה בעבודת המטה וחניכת בעלי התפקידים בניהול השוטף ובחירום.
מפעם צפון

מפעם צפון

ביצוע סדנאות לקורסים המוביל מפעם גליל במשרד הפנים, הובלת קורס ממונה חירום וביטחון במגזר הלא יהודי בצפון וחיפה.
פס"ח

פס"ח

ברשויות המקומיות כולל הכנת תיקי מתקן ותיק ביטחון מוסדי - הכנת תיקי נוהל 24 המחייב על פי הנחיות משרד הפנים (פס"ח- פינוי סעד וחללים), הדרכת סגלי בתי הספר בהכנת המתקן לפעילות בחירום/ משבר תוך מתן דגש על פעילות לילה וממושכת במתקן לקליטת אוכלוסייה.
משרד הפנים

משרד הפנים

הכנת מערך החירום ברשויות המקומיות בהובלת משרד הפנים (מנהל החירום). לאחרונה החברה זכתה במכרז להכנת הרשויות המקומיות באזור הצפון וחיפה בפיקוח משרד הפנים. בנוסף החברה ביצעה קורסים לממונה חירום וביטחון ברשויות המקומיות ברשות משרד הפנים
מרכז השלטון המקומי

מרכז השלטון המקומי

בניית תפיסת היסוד של הרשות המקומית להשגת רציפות תפקודית בתוך הרשות ומול גרומי החירום השונים בסיוע משרדי הממשלה והמשרד להגנת העורף. בניית תיקי אזור סיוע לאוכלוסיה (אס"ל) ותיקי תחנות ריכוז חללים. בניית תיקים לכל מכלול והעברת הדרכה לכלל בעלי התפקידים ברשות לאחר חניכה אישית של כל בעל תפקיד.
תאגידי מים

תאגידי מים

הכנת תאגידי המים להפעלה בחירום בדגש על רציפות תפקודית ואספקת המים המצרך קיומי לאוכלוסייה במרחב התאגיד. כתיבת תפיסת ההפעלה לתאגיד ולרשויות הפועלות מול התאגיד בשגרה ובחירום תוך מיפוי ומיקום פריסת התחנות בחירום בכל ישוב ועיר.
רשות החירום הלאומית

רשות החירום הלאומית

החברה עוסקת בייעוץ לרשות החירום הלאומית בתחומי עבודת המטה וההערכות למצבי חירום ובכלל זה מבנה הועדות המחוזיות. החברה מעבירה הדרכות בתחום ההערכות להתמודדות עם רעידות אדמה לכלל הרשויות בצפון הארץ מטעם רח"ל ובדגש על הקמה, ניהול והפעלה של אתרי סיוע לאוכלוסייה בהינתן מצב משבר בעקבות רעידת אדמה.
מועצה מקומית מעליא

מועצה מקומית מעליא

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית בית גאן

מועצה מקומית בית גאן

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית ביר אלמכסור

מועצה מקומית ביר אלמכסור

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
המועצה המקומית חורפיש

המועצה המקומית חורפיש

מערכת ניהול מוניציפאלית MY CITY , כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית גוש חלב

מועצה מקומית גוש חלב

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
עיריית יקנעם

עיריית יקנעם

מערכת ניהול מוניציפאלית MY CITY ,כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
עיריית עראבה

עיריית עראבה

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית אעבלין

מועצה מקומית אעבלין

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
עיריית קרית גת

עיריית קרית גת

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
עיריית גדיידה מכר

עיריית גדיידה מכר

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית מג'ד אלכרום

מועצה מקומית מג'ד אלכרום

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית בוקעאתא

מועצה מקומית בוקעאתא

מערכת ניהול מוניציפאלית MY CITY , כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית ינוח-ג'ת

מועצה מקומית ינוח-ג'ת

מערכת ניהול מוניציפאלית MY CITY , כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית כפר יאסיף

מועצה מקומית כפר יאסיף

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית בענה

מועצה מקומית בענה

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית מגדל שמס

מועצה מקומית מגדל שמס

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית עין קנייא

מועצה מקומית עין קנייא

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה אזורית מטה אשר

מועצה אזורית מטה אשר

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית מסעדה

מועצה מקומית מסעדה

מערכת ניהול מוניציפאלית MY CITY , כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית פקיעין

מועצה מקומית פקיעין

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית דיר אל אסד

מועצה מקומית דיר אל אסד

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
עיריית סכנין

עיריית סכנין

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
עיריית שפרעם

עיריית שפרעם

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית פסוטה

מועצה מקומית פסוטה

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.
מועצה מקומית מזרעה

מועצה מקומית מזרעה

כתיבת תיק אב רשותי, תיקי מכלולים, תרחיש ייחוס ותהליכים נוספים לקידום מוכנות לחירום.