השירותים שלנו

כתיבת נהלים

החברה מתמחה בכתיבה ובהטמעה של תפיסות הפעלה לארגונים וחברות בארץ ובעולם. החברה מבצעת הליך של אבחון ולימוד ולאחריו כותבים אנשי מקצוע בשיתוף הלקוח את המענה הרלבנטי בצורה מקצועית. לאחר הכתיבה מתבצע תהליך סדור של הטמעה, לימוד והקניית הידע הנדרש לבעלי התפקידים עבורם נכתבו החומרים.

החברה כתבה וערכה את תפיסות ההפעלה של רשויות מקומיות רבות וכן של מספר גופי ממשל משמעותיים.

 


כתיבת תפיסות

החברה כתבה בשנים האחרונות את תפיסות ההפעלה של מספר רב של ארגונים. החברה כותבת את תפיסת ההפעלה הכללית של הארגון ולאחר מכן ממשיכה ומפתחת את תיקי המשנה, תפיסות ההפעלה והנהלים של המכלולים והמדורים ועד עתיבת נהלים וסד"פים של בעלי תפקידים בודדים.


הרצאות וסדנאות

לאור הניסיון הרב והידע המקצועי המצוי בידי החברה עורכת החברה מגוון סדנאות וימי עיון בתחומי הרציפות התפקודית. יום העיון נבנה בהתאם לרצון הלקוח ומביא לידי ביטוי את הנושאים והדילמות הרלבנטיות לארגון על פי העיקרון של "תפירה לפי מידה".

מוסדות ממשלה מרכזיים, גופי ממשלה ורשויות מקומיות בארץ שכרו את שירותי החברה וזכו לסדנאות, ימי עיון והכשרות מקצועיות לעובדים ולמנהלים בכלל הדרגים.

בין הגופים ניתן למנות את המוסד לביטוח לאומי שבו בוצעו הכשרות למנהלים ולכלל הסניפים ברחבי הארץ בתהליך שארך כשנתיים. רשות המיסים, רשויות מקומיות וגופים נוספים.


קורסים והכשרות

לחברה ניסיון רב בהדרכה ובניהול הדרכה. החברה הובילה, ניהלה והוציאה אל הפועל מספר קורסים אשר בהם הוסמכו בעלי תפקידים בכירים בתחומי הביטחון. הקורסים הוזמנו על ידי משרדי ממשלה וגופים נוספים אשר פועלים מטעם רשויות המדינה. הקורסים זכו לציונים גבוהים מאד במדד שביעות הרצון הן על ידי החניכים והן על ידי מזמיני העבודה.

 

 


אבחון ארגוני

חברת ליקומפאס בע"מ פועלת על פי תפיסה ושיטת עבודה המאפיינת את מרבית החברות המובילות בעולם בתחום זה. החברה פועלת על פי "מחזור החיים" של הרציפות התפקודית.

מדובר בתהליך סדור המורכב ממספר ש​לבים :

שלב 1 - ביצוע הערכה 
החברה מבצעת אבחון והערכת סיכונים ומניחה את התשתית לאיתור הפערים בין הנדרש לבין המתבקש. החברה אוספת את כלל הנתונים הרלבנטיים ומרכזת אותם בצורה יסודית.

שלב 2 - זיהוי הפערים 
אנשי מקצוע מטעם החברה מנתחים את הנתונים שהצטברו ומתחיל תהליך של איתור הפערים הנובעים כתוצאה מהנתונים במצב הקיים.

שלב 3 - ניתוח הפערים  
זיהוי הסיבות להיווצרות הפערים והגעה לנושאי היסוד שעיון בהם יביא לצמצום / חיסול הפער.

שלב 4 - עיצוב תכנית הפעולה  
החברה מכינה תכנית פעולה סדורה ומפורטת שבאמצעותה ניתן לצמצם את הפערים ולהעלות את הארגון על "דרך המלך" בתחום המטופל.

שלב 5 - הוצאה לפועל 
החברה מסייעת לארגון ביישום תכנית הפעולה והטמעת התהליכים החדשים בתרבות הארגונית. החברה מסייעת, מלווה, חונכת ומוודאת כי התכנית תמומש במלואה.